Organisatie

Organisatie

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

Rijksmuseum de Gevangenpoort vormt samen met het Haags Historisch Museum één organisatie, met als statutaire naam: Stichting Haags Historisch Museum en Rijksmuseum de Gevangenpoort. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Contactgegevens Stichting Haags Historisch Museum en Rijksmuseum de Gevangenpoort
Korte Vijverberg 7
2513 AB DEN HAAG
Tel. 070 364 69 40
info@haagshistorischmuseum.nl

Het bezoekadres van Rijksmuseum de Gevangenpoort is Buitenhof 33 in Den Haag.

Bestuur
Stichting Haags Historisch Museum en Rijksmuseum de Gevangenpoort wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Tjeerd Vrij is directeur-bestuurder van het museum.

tjeerd-vrij-websize-organisatie-kim-verkade.jpg
Directeur-bestuurder Tjeerd Vrij (foto: Kim Verkade)

Governance en jaarstukken

Visitatie
Met ingang van 2021 worden de rijksgesubsidieerde musea zoals Rijksmuseum de Gevangenpoort volledig gefinancierd uit de Erfgoedwet. Uit deze wet vloeit voort dat de rijksgesubsidieerde musea verplicht zijn zich eens in de vier jaar te laten evalueren door een onafhankelijke visitatiecommissie. Hieronder het verslag van de visitatie die plaats heeft gevonden in 2023 en de reactie van het museum hierop.

Visitatierapport + reactie

Tickets